Samtal kring digitalisering i vården

Välkommen till Studiosamtal. Här kan du ta del av samtal om digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

I detta avsnitt diskuteras digitalisering i vården med politiker, beslutsfattare, professionsförbund, etiker, jurister och patientföreningar.

Hur kan digitaliseringen bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och trygghet för patienterna och professionen? Hur kan vi tillsammans arbeta för att nå målet med att bli bäst på e-hälsa 2025? Moderator är Evamaria Nerell från Socialstyrelsen.

Politikers roll för digital utveckling

Politiker i landsting och regioner har en nyckelroll för att ge beslutsfattare och personal förutsättningar att arbeta med digital verksamhetsutveckling.

Här samtalar Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring detta med Marie Morell (m), region Östergötland samt innovationslandtingsråden Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting, och Robert Winroth (Mp), Västerbottens läns Landsting.

Beslutsfattares roll för digital utveckling

Beslutsfattare hos vårdgivare har en avgörande roll för att ge första linjens chefer och personal förutsättningar att arbeta med digital verksamhetsutveckling.

Här samtalar Sofia Palmqvist, VD Capio Sankt Göran, Peter Graf, VD 10hundra med Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring detta.

Personalens del i digital utveckling

Vårdpersonalen är de som varje dag i sitt arbete ser förbättringsmöjligheter och hinder. De är självklara experter på system och processer när vården arbetar med digital verksamhetsutveckling.

Här samtalar Daniel Liljeqvist (Vårdförbundet), Thomas Lindén (Sveriges läkarförbund) och Karin Wadell, Fysioterapeuterna, med Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring detta.

Etiken i digital utveckling

Etik och integritet är ständigt närvarande inom vården. Digitalisering ger upphov till nya frågor och diskussioner. Därför är det viktigt att ge utrymme för etiska samtal och ställningstaganden vid digital verksamhetsutveckling.

Här samtalar Kjell Asplund (Smer) och Maria Jacobsson (Utredningssekreterare) med Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring dessa frågor.

Lagar och regler vid digital verksamhetsutveckling

Lagar och regler sätter ramar för den digitala verksamhetsutvecklingen. Ibland upplevs de som hinder, ibland som möjliggörare, men hela tiden behöver politiker, beslutsfattare, personal och patienter förhålla sig till dem.

Här samtalar Ylva Ehn (Socialstyrelsen) och Pål Resare (SKL) med Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring dessa frågor.

Patienters delaktighet i digital utveckling

Att patienter är delaktiga i digital utveckling gör att stöd, tjänster, arbetsmetoder och processer också tas fram med och för patienter.

Här samtalar Mårten Jansson (NSPH), Christina Dahlström, (Reumatikerförbundet) och Tommy Björk (Lungcancerföreningen Stödet) med Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring detta.