Samtal kring digitalisering i vården

Här kan du ta del av samtal om digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

I detta avsnitt diskuteras digitalisering i vården med politiker, beslutsfattare, professionsförbund, etiker, jurister och patientföreningar.

Hur kan digitaliseringen bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och trygghet för patienterna och professionen? Hur kan vi tillsammans arbeta för att nå målet med att bli bäst på e-hälsa 2025? Moderator är Evamaria Nerell från Socialstyrelsen.

Politikers roll för digital utveckling

Politiker i landsting och regioner har en nyckelroll för att ge beslutsfattare och personal förutsättningar att arbeta med digital verksamhetsutveckling.

Medverkande: Marie Morell (M), region Östergötland, Daniel Forslund (L), Region Stockholm och Robert Winroth (Mp), Region Västerbotten.

Beslutsfattares roll för digital utveckling

Beslutsfattare hos vårdgivare har en avgörande roll för att ge första linjens chefer och personal förutsättningar att arbeta med digital verksamhetsutveckling.

Medverkande: Sofia Palmqvist, vd Capio Sankt Göran och Peter Graf, vd 10hundra.

Personalens roll i digital utveckling

Vårdpersonalen är de som varje dag i sitt arbete ser förbättringsmöjligheter och hinder. De är självklara experter på system och processer när vården arbetar med digital verksamhetsutveckling.

Medverkande: Daniel Liljeqvist, Vårdförbundet, Thomas Lindén, Sveriges läkarförbund och Karin Wadell, Fysioterapeuterna.

Etiska frågor i digital utveckling

Etik och integritet är ständigt närvarande inom vården. Digitalisering ger upphov till nya frågor och diskussioner. Därför är det viktigt att ge utrymme för etiska samtal och ställningstaganden vid digital verksamhetsutveckling.

Medverkande: Kjell Asplund, Smer och Maria Jacobsson, utredningssekreterare.

Lagar och regler vid digital verksamhetsutveckling

Lagar och regler sätter ramar för den digitala verksamhetsutvecklingen. Ibland upplevs de som hinder, ibland som möjliggörare, men hela tiden behöver politiker, beslutsfattare, personal och patienter förhålla sig till dem.

Medverkande: Ylva Ehn, Socialstyrelsen och Pål Resare, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Patienters delaktighet i digital utveckling

Att patienter är delaktiga i digital utveckling gör att stöd, tjänster, arbetsmetoder och processer också tas fram med och för patienter.

Medverkande: Mårten Jansson, NSPH, Christina Dahlström, Reumatikerförbundet och Tommy Björk, Lungcancerföreningen Stödet.