Om webbplatsen

Denna webbplats handlar om digital verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården och juridiskt stöd för dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Om utbildningen

Utbildningen är till för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner. Dessa ska ses som exempel på lösningar som har utvecklats och implementerats i landstingen. De visar på olika delar av hälso- och sjukvården. Målgruppen för utbildningen är sjukvårdspersonal, chefer, beslutsfattare och politiker.

Utbildningen består av:

  • Exempel från vården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling inklusive ett fiktivt dramatiserat patientfall.
  • Studiosamtal där politiker, beslutsfattare, profession, patienter, etiker och jurister talar om sin roll i digitaliseringen av vården.
  • Vad är e-hälsa och digitalisering? Berättelser, intervjuer och fakta förklarar förutsättningarna.
  • Juridiskt stöd för dokumentation. Denna del av utbildningen kan också ses som en fristående del och gäller även socialtjänsten.

Innehåll

När du går igenom utbildningen får du bland annat svar på frågor om:

  • hur du kan arbeta med digitalisering och e-hälsa
  • hur e-hälsa kan användas för att förbättra tillgänglighet, patientsäkerhet, jämlikhet och vården av patienten
  • nyttan med e-hälsa för patienten, verksamheten och samhället
  • hur du kan arbeta med uppföljning
  • verksamhetsutveckling, förutsättningar och samverkan
  • juridik, integritet, och etik

Rapportera fel eller ge synpunkter på webbplatsen

Du kan rapportera fel eller ge synpunkter på webbplatsen genom att kontakta webbansvarig@socialstyrelsen.se.