Juridiskt stöd för dokumentation

Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Texterna presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. De innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Nyhet! 2018-12-20 tillkom fem nya områden i det juridiska stödet. Tidigare texter är uppdaterade utifrån EU:s dataskyddsförordning (GDPR).