Utförare inom socialtjänsten

En utförare är en nämnd eller en enskild verksamhet som utför en beslutad insats inom socialtjänsten. Det kan till exempel vara en socialnämnd eller en enskild hemtjänstverksamhet.

Varje utförare ansvarar för sin dokumentation. Den kommunala myndigheten och den privata utföraren ansvarar var för sig för den personuppgiftsbehandling som sker i verksamheten.

Lagar och föreskrifter

Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

 

Senast uppdaterad: 2019-06-04


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp