Film: Studiosamtal om lagar och regler vid digital verksamhetsutveckling

Lagar och regler sätter ramar för den digitala verksamhetsutvecklingen. Ibland upplevs de som hinder, ibland som möjliggörare, men hela tiden behöver politiker, beslutsfattare, personal och patienter förhålla sig till dem.

Här samtalar Ylva Ehn (Socialstyrelsen) och Pål Resare (SKL) med Evamaria Nerell från Socialstyrelsen kring dessa frågor.

Komponenter