App bidrar i utvecklingen

I tre dramatiserade filmer får du se hur en artrospatient använder appar för att få stöd. 

Efter första filmen kommer du att få veta hur Västerås ortopedklinik jobbar med digital verksamhetsutveckling. När de tog fram appen Operationskollen förändrade det även andra delar av arbetet, som information, medicinering och uppföljning. 

Scrolla för att ta del av alla filmer, intervjuer och fakta.

Leva med artros

Hur kan en artrospatient använda appar för att få stöd i sin vård och rehabilitering?

Denna fiktiva patientberättelse i tre delar handlar om John som fått artros i sitt ena knä. Detta påverkar honom och han har ont när han vill vara fysiskt aktiv. I första delen följer vi honom när han förbereder sig för sin operation genom att använda digitala verktyg.

Artros

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige och kan drabba alla. Den kan innebära funktionsnedsättning, smärta och stor påverkan på vardagen.

Artros kan vara orsak till nedsatt rörelseförmåga redan i åldersgruppen 30 till 60 år. Även om majoriteten som får sjukdomen är över 60 år så är det alltså inte en naturlig del av åldrandet.

Artros är en kronisk sjukdom men senare års forskning har visat att patienten med rätt behandling och aktiv medverkan till stor del kan påverka sitt sjukdomsförlopp. Studier har visat att träning är effektivt för artrosbehandling.

Artrosskolan

Artrosskolan är en utbildning för patienter med artros. Utbildningen hålls av en fysioterapeut, oftast i grupp. Utbildningen finns över hela Sverige.

Information

Under två till tre tillfällen får patienten information om artros, hur den kan behandlas, samt tips om hur patienten själv kan hantera sin sjukdom.

Individuellt träningsprogram

Därefter erbjuds patienten ett individuellt träningsprogram och möjlighet att träna med andra under handledning av fysioterapeut.

Uppföljning efter 3 månader

Träningen är frivillig men målet är att så många som möjligt ska lära sig hur de kan lindra sin artros genom att träna rätt. Tre månader efter första besöket följs resultaten av artrosskolan upp.

Uppföljning efter 12 månader

Patienten lägger upp en strategi tillsammans med vårdpersonal för att hantera sina artrosbesvär på egen hand och fortsätta vara fysisk aktiv. Efter tolv månader får patienten ett uppföljande frågeformulär.

https://boa.registercentrum.se/artrosskola/artrosskolan-bygger-pa-forsk…

Behandlingspyramiden

Enligt svenska och internationella rekommendationer ska träning och viktkontroll vara den grundläggande behandlingen vid artros.

Många får tillräcklig hjälp i artrosskola för att kunna leva ett gott liv. En del patienter behöver komplettera med smärtlindrande behandling för att kunna fortsätta vara aktiva. 10-15 procent av patienterna behöver opereras för att bli av med sina besvär.

Läs mer på boa.registercentrum.se

 

Operationskollen

Inför en artrosoperation får patienten en hel del information om smärtlindring, träning, hygien och medicinering. Trots det händer det att operationer måste ställas in för att patienten inte är tillräckligt förberedd.

Personalen på Ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås har tagit fram en app, Operationskollen, för att underlätta för de patienter som måste opereras.

Appen är gratis och kan integreras med patientens kalender så att hen kan få SMS-påminnelser i mobilen när det till exempel är dags att sluta med ett visst läkemedel inför operationen. Inga patientdata skickas i appen, utan patienten matar själv in informationen.

Operationskollen är till för alla patienter som ska genomgå en icke-akut ortopedisk operation och effekterna har varit positiva.

”Effekten på vårdtiderna är att den har minskat betydligt. Förut låg de på 4-5 dagar, nu ligger de på 1-2”

Susanna Antonsson, verksamhetsutvecklare, Västmanlands sjukhus

Utveckling med patientfokus

Operationskollen är ett konkret resultat av Ortopedkliniken i Västerås arbete med att ta fram digitala stöd för att utveckla verksamheten och förbättra för patienterna.

I filmen berättar medarbetare vid Ortopedkliniken om sina erfarenheter av arbetet.

Medverkande: Martin Andersson, Susanne Antonsson, Liana Weice och Tomas Ekblom.

Inför operationen

Appar kan vara ett stöd

Förberedelse inför operationen är viktigt, och där kan appar vara ett stöd för patienten för att exempelvis kunna bli rökfri.

I del två av Johns patientberättelse tar vi del av hur han påverkas av att inte kunna röra sig.

App för att bli rökfri

Den digitala tjänsten Rökfri förvaltas av 1177 Vårdguiden.

Tjänsten är uppdelad i två faser. En förberedelsefas på 14 dagar, då användaren bygger upp strategier för att sluta röka.

Den andra fasen är efter rökstoppet då användaren får stöd att hålla sig rökfri. Under hela rökavvänjningsprocessen finns en virtuell coach som ger konkreta övningsförslag och tips för att öka chanserna att användaren ska bli rökfri.

Hur jobbar ni?

Hur jobbar ni med digital verksamhetsutveckling på din arbetsplats? Fundera och svara på det alternativ som stämmer bäst in.

Single selection

Ett liv i rörelse

Patientens bild av vården bidrar till verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete

I denna tredje och avslutande del av Johns patientberättelse följer vi honom efter operationen och i hans rehabilitering tillbaka till ett liv i rörelse.

Summering

Nu är kapitlet om Delaktig vård med e-hälsa i mobilen klart och det är dags att summera vad du lärt dig.
Klicka i boxarna om du tycker att du fått veta:

Ikoner_uppdelade-4