Digital verksamhetsutveckling i vården

Thumbnail

Vad är e-hälsa

Här förklaras e-hälsa och digitalisering. Det finns grundläggande fakta kring e-hälsa och hur vi kan arbeta tillsammans för att nå visionen 2025.

Här finns bland annat information om interoperabilitet, nyttan för samhället, verksamheten och patienten och om hur du kan jobba med digitalisering.

Läs mer

Juridiskt stöd för dokumentation

Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Läs mer