Digital verksamhetsutveckling i vården

Thumbnail

Om utbildningen

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt.

Med denna webbplats vill vi inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Här finns verkliga exempel från sjukvården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling. Patientfallen är fiktiva.

Läs mer

Vad är e-hälsa

Här förklaras e-hälsa och digitalisering. Det finns grundläggande fakta kring e-hälsa och hur vi kan arbeta tillsammans för att nå visionen 2025.

Här finns bland annat information om interoperabilitet, nyttan för samhället, verksamheten och patienten och om hur du kan jobba med digitalisering.

Läs mer

Juridiskt stöd för dokumentation

Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Läs mer